תפריט נקניקים

 
Click To Edit
* סלמי איטלקי
* סלמי איטלקי
* סלמי רנה
* סלמי פפרוני חריף
* סלמי פיון
* סלמי קוניאק
* סלמי איטלקי מפולפל
* מורטדלה זיתים
* נקניק יבש פרח
* נקניק יבש בד
* פרוולסד
* פסטרמה טורקית
* קבנוס
* נקנקיות בחבילות בקר \ עוף
* פלטות נקניקים